Skip to content Skip to footer

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

“Akaşik Kayıtlar” geçmiş, şimdiki ve gelecekteki her şeyin bilgisini taşıyan bir tür arşivdir. Her düşünce, kelime, niyet, duygu ve eylemin oluşturduğu enerji Akaşik Kayıtlara kaydedilir. Akaşik Kayıtlar, atalarımızdan bugünümüze, edindiğimiz yaşam bilgilerinin yer aldığı hafızadır. Akaşik Kayıtlar’ da bireysel ya da evrensel varolan her şey (tüm oluşlar, tüm hayatlar, düşünceler, duygular, sözcükler, niyetler vb.) zaman mekan gözetmeksizin yer almaktadır.
Her ruhun kaydı benzersiz bir frekansa sahiptir. Bu kayıtlar insanları ileri taşımaya, şifalanmasına ve başarılı olmasına yardım eder.
Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi, kişinin ruhunun çektiği acının kaynağını temizler ve bu temizlik karmik ve enerjisel düzeyle sınırlı kalmaz! Bu sayede sonsuz ve gereksiz acıyı durdurabilir, kişi burada ve şimdi özgür olabilir.
Travma yaratmış olan, olumsuz etkileri hissedilen, yaşam deneyimleri yoluyla kişinin geçmiş yaşamlarından kalan ve biriken, negatif enerjetik kısıtlamalar, blokajlar olumsuz bağlılıklar ya da negatif karmaların tümünün toplam kaydına sahip ruhu temizlenecektir. Bu sayede fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal tüm bedenler bu andan itibaren özgürleşebilecektir.
Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi ile, karmik bağlar, geçmiş yaşamdaki ilişkiler, geçmişte yaşanan travmalar ve Akaşik Zaman Çizgisi üzerinde gelecekteki olası olaylar saflaştırılır, arındırılır ve temizlenir. Ve bundan sonra kişinin yaşamında En Yüksek Sonuçlar gerçekleşmeye başlar. Bu arınma işlemi sırasında haksız karma silinecektir.
Kişinin Yaratıcı Kaynak ile bir olmasına kendini bilmesine engel olan, yaşam amacı, bolluk bereket ve gelişimi ile ilgili blokajlar Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi sisteminin güçlü şifa enerjisi ile temizlenecektir. Bağımlı olunan kalıplar, başarısızlığa sebep olan davranışlar, olumsuz alışılmış tepkiler temizlenecektir ve yeni ışığın girişi sağlanacaktır ki bu sayede varlığımızın etkili yolları benimsenir hale gelinir.
Enerjik blokajlar nötralize edilecek, temizlenecek ve serbest kalacaktır böylece kişi kalıcı olarak özgürleşme imkanına sahip olur. Böylece Daha Yüksek, Daha Berrak, Daha Aydın bir alanda yaşamak mümkün hale gelir.
Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi ile kişinin enerjik imzası yükselecektir.
Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi’nin Faydaları:
• Ruhsal gelişim hızlanır.
• Geliştirilmiş Manevi Rehberlik.
• Aile, arkadaşlar, eş ile sağlıklı etkileşimler.
• Kişinin en yüksek hayrına olan davranışları benimsemesi.
• Kalbindeki arzuları gerçekleştirmek.
• Geçmişin etkilerinin şifalanması.
• Geliştirilmiş Manevi Hediyeler.
• Geçmiş yaşam ve karmik etkilerin şifalanması.
• Psişik kirliliklerin temizlenmesi.
• Kaynakla daha güçlü birlik bilinci içinde olmak.
• Daha Fazla Yaşam Gücü.
• Enerjisel olarak çok daha yüksek titreşimler.

Önemli Uyarı : Reiki asla teşhis veya tedavi yöntemi olarak tıbbın yerine geçmez. Sağlığınızla ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz. Enerji şifası ve uyumlamalar herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir. Çünkü herkesin yaşam tarzı ve hayata bakış açısı farklıdır. Eğer alıcı hazırsa Reiki kişinin kendi içsel iyileşme gücünü harekete geçirir.

 

ILYASOFT Web Tasarım © Tüm Hakları Saklıdır.