Skip to content Skip to footer

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi şimdiki ve gelecekteki herşeyin bilgisini taşır.

Başka bir değişle yaradılışın başından sonuna kadar tüm bilgiyi içeren bir tür arşivdir.

Her düşünce, kelime, niyet, duygu ve eylem enerji oluşturur ve bunlar ruh tarafından kaydedilir.

Akaşik Kayıtlar, bizim bu enkarnasyonumuza kadar geçirmiş olduğumuz bütün yaşamlarımızda sahip olduğumuz bilgilerin depolanmış olduğu bellektir.

Akaşik Kayıtlar’da bireysel ya da evrensel olmuş olacak her şey zaman mekan olmaksızın mevcuttur.

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi, kişinin ruhunun çektiği acının kaynağını temizler. Böylece sonsuz ve gereksiz acıyı durdurabilir, kişi burada ve özgür olabilir.

Negatif kayıtlar temizlenecektir. Böylece bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenler bundan böyle acı, kısıtlama ya da rahatsızlık gibi olumsuz programlardan özgürleşecek.

Karmik bağlar, geçmiş yaşam ilişkileri, geçmiş yaşam travmaları ve Akaşik Zaman Çizgisi üzerinde gelecekteki olası olaylar saflaştırılıp ve temizlenir.

Böylece En Yüksek Sonuçlar kişinin yaşamında gerçekleşmeye başlar.

Bu arınma işlemi sırasında haksız karma silinecektir.

Kişinin Yaratıcı Kaynak ile birlik, kendini bilmek, amaç, bolluk, bereket ve gelişim doğrultusundaki blokajlar bu sistemin güçlü şifa enerjisiyle temizlenecektir.

Bağımlı olunmuş kalıplar, başarısızlığa neden olan davranışlar, negatif alışılmış tepkiler temizlenecektir ve yeni ışığın girişi sağlanacaktır.

Enerjik blokajların temizlenmesi ile kişi kalıcı olarak özgürleşir.

Bu da kişinin Daha Yüksek, Daha Net ve Daha Aydın alanda yaşamasını sağlar.

Bu uyumlama kişinin enerjisini yenileyecek, canlandıracak ve temizleyecektir ve böylece kişinin frekansı da yükselecektir.

Bu Güçlendirmenin Faydaları:

Ruhsal gelişme hızlanır

Geliştirilmiş Manevi Rehberlik

Aile, arkadaşlar, eş ile sağlıklı etkileşimler

Kişinin en yüksek hayrına olan davranışları benimsemesi

Kalbindeki arzuları gerçekleştirmek

Sorunlu düşünme şeklinden özgürleşmek

Geliştirilmiş Manevi Hediyeler

Geçmiş yaşam ve karmik etkilerin şifalanması

Psişik negatifliklerin temizlenmesi

Kaynak ile daha büyük birlik bilinci içinde olmak

Daha fazla Yaşam Gücü

Enerjisel olarak daha yüksek titreşimler

Bu Güçlendirme ile Uyumlamasını aldığınızda bu enerji ile kendinize ve başkalarına nasıl çalışma yapacağınızı, bu uyumlamayı aktarmak isterseniz bir başkasına nasıl aktaracağınızı öğreneceksiniz.

Bu Güçlendirme ile Uyumlaması tek seviyedir. Katılmak için ön koşul yoktur. Sistemin uyumlamasını alarak kendiniz ve başkaları için yakından ya da uzaktan çalışmalar ve sistemin uyumlamasını yapabilirsiniz.

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi
Fiyat: 500TL

Önemli Uyarı : Reiki asla teşhis veya tedavi yöntemi olarak tıbbın yerine geçmez. Sağlığınızla ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz. Enerji şifası ve uyumlamalar herhangi bir sonucu garanti etmez ve sonuçlar kişiye göre değişebilir. Çünkü herkesin yaşam tarzı ve hayata bakış açısı farklıdır. Eğer alıcı hazırsa Reiki kişinin kendi içsel iyileşme gücünü harekete geçirir.

 

ILYASOFT Web Tasarım © Tüm Hakları Saklıdır.